You are currently viewing מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון

מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון

מאמרים אקדמיים רבים עוסקים בנוער בסיכון. מאמרים אקדמיים שעוסקים בנוער בסיכון מתמקדים בנושאים שונים, כגון: הערכת מצבם של נוער בסיכון בסיטואציות שונות, תכניות לעזרה וסיוע לנוער בסיכון, נוער בסיכון בהקשר לימודי, נוער בסיכון בהקשר חברתי, נוער בסיכון בהקשר משפחתי, התנהגות של בני נוער בסיכון, ועוד. מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון מדווחים על מחקרים שנערכו בארץ או בעולם.

איך מוצאים מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון?

הדרך הטובה ביותר לאתר מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון היא באתר Google Scholar. נזין בגוגל סקולר את מילות החיפוש "youth at risk" ונקבל מאמרים אקדמיים רבים העוסקים בנוער בסיכון. אבל כעת החיפוש שלנו רחב מדי. קיבלנו המון מאמרים טובים שעוסקים בנוער בסיכון, אבל המאמרים האלו לא ממוקדים בנושא שאנחנו צריכים. מה עושים? ממקדים את החיפוש.

נניח שאנחנו כותבים עבודה על נשירה מבית ספר בקרב נוער בסיכון. נוסיף למילות החיפוש שלנו בגוגל סקולר את המילים "School dropout". כעת נקבל מאמרים אקדמיים שמתמקדים בנושא העבודה שלנו. כמובן שאם נושא העבודה שלכם אחר, תוכלו להזין את הנושא הספציפי שלכם וככה לקבל תוצאות מתאימות לעבודה שלכם.

למרות שצמצמנו את תוצאות החיפוש למאמרים רלוונטיים לנושא שלנו, עדיין – חלק מהמאמרים שהתקבלו הם ישנים ולא מתאימים לעבודה. אפשר להגביל את תוצאות החיפוש על ידי הזנת שנת הפרסום של המאמר. נלחץ על "טווח מותאם אישית", ונזין שנה, לדוגמא – 2016 ונלחץ "חיפוש". כרגע קיבלנו מאמרים אקדמיים רבים העוסקים בנשירה מבית הספר בקרב בני נוער בסיכון, אשר פורסמו החל משנת 2016 והלאה. במאמרים האלה אנחנו יכולים להשתמש לכתיבת העבודה!

טיפ חשוב לבחירת מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון

גם לאחר שמצאנו מאמרים אקדמיים טובים בנושא נוער בסיכון, עדיין יש עבודה רבה מאד של קריאת המאמרים, הבנתם, והשימוש בהם בעבודה האקדמית שאנו כותבים. בעיקר מכיוון שהקריאה היא באנגלית, היא עשויה לקחת זמן רב מאוד למי ששפת האם שלו אינה אנגלית. השפה עשויה גם להקשות על הבנת המאמר. לכן, אחרי שסטודנטים משיגים מאמרים בנושא נוער בסיכון, הם מתחילים לחפש האם ישנם סיכומים בעברית של המאמרים, שיקלו עליהם בקריאת המאמר.

לכן הטיפ שלנו הוא במקום לאתר מאמרים ואחר-כך לגלות שאין להם סיכומים בעברית – לעשות בדיוק הפוך: לבחור מראש מאמרים שאתם יודעים שיש להם סיכומים בעברית, וככה להקל על עצמכם מאוד בכתיבת העבודה. לצורך כך אתם יכולים להיכנס לחיפוש מאמרים בנושא נוער בסיכון באתר סיכומים, ולמצוא מאמרים אקדמיים בנושא נוער בסיכון – שאתם יודעים מראש שיש להם סיכומים בעברית שיקלו עליכם בכתיבת העבודה.

דרך נוספת מומלצת לאיתור של מאמרים בנושא נוער בסיכון היא להוריד עבודות אקדמיות בנושא נוער בסיכון, ולהשתמש ברשימה הביבליוגרפית שלהן. כך תוכלו למצוא מאמרים אקדמיים שימושיים שכבר נעשה בהם שימוש בעבר. ניתן להוריד עבודות אקדמיות בנושא נוער בסיכון מאתר סמינריון.

צריכים סיכומים של מאמרים אקדמיים על נוער בסיכון, או על נושאים אחרים? שלחו לנו את המאמרים למייל summaries@ezraacademit.co.il ונשמח לעזור בסיכום המאמרים!

      שליחת מאמר לסיכום